Копьонкін Ігор Володимирович – Розробка порталу дистанційного навчання з використанням бібліотеки сервісів “Google”

Копьонкін Ігор Володимирович

Тема дипломної роботи: Розробка порталу дистанційного навчання з використанням бібліотеки сервісів “Google”

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г. Д.