Королевський Герман Дмитрович – Використання ресурсів Linked Open Data при перегляді веб сторінок

Королевський Герман Дмитрович

Тема дипломної роботи: Використання ресурсів Linked Open Data при перегляді веб сторінок

Науковий керівник: к.т.н, ст.в, Булах Б. В.