Костюченко Андрій Олександрович – Дослідження методів компенсації кривизни температурно-стабільного джерела опорної напруги

Костюченко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів компенсації кривизни температурно-стабільного джерела опорної напруги

Науковий керівник: доц. Стіканов В. Ю.