Костюченко Андрій Олександрович – Розробка температурно стабільного генератора опорної напруги

Костюченко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Розробка температурно стабільного генератора опорної напруги

Науковий керівник: Доц. Стіканов В. Ю.