Костюк Євген Володимирович – Інтерфейс введення аналогових сигналів через шину USB

Костюк Євген Володимирович

Тема дипломної роботи: Інтерфейс введення аналогових сигналів через шину USB

Науковий керівник: Ст. в. Бритов О. А.