Коваленко Андрій Олексійович – Дослідження паралельних реалізацій нейронних мереж на мультипроцесорних системах

Коваленко Андрій Олексійович

Тема дипломної роботи: Дослідження паралельних реалізацій нейронних мереж на мультипроцесорних системах

Науковий керівник: Доц. Харченко К. В.