Ковтун Андрій Олександрович – Портал для вивчення Веб-програмування на базі технології ASP .NET 2.0

Ковтун Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Портал для вивчення Веб-програмування на базі технології ASP .NET 2.0

Науковий керівник: Ст. в. Корначевський Я. І.