Красюк Віталій Сергійович – Автоматизована система «Документообіг кафедри». Підсистема розподілу педнавантаження викладачів

Красюк Віталій Сергійович

Тема дипломної роботи: Автоматизована система «Документообіг кафедри». Підсистема розподілу педнавантаження викладачів

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Безносик О.Ю.