Крещук Максим Сергійович – Дослідження методів декомпозиції задач в хмарних обчисленнях

Крещук Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів декомпозиції задач в хмарних обчисленнях

Науковий керівник: доц. Харченко К.В.