Кулинич Андрій Станіславович – Засоби віртуалізації спеціального обладнання як Грід-ресурсів

Кулинич Андрій Станіславович

Тема дипломної роботи: Засоби віртуалізації спеціального обладнання як Грід-ресурсів

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.