Лешик Андрій Вікторович – Алгоритми та програмні засоби обробки зображень на основі генетичних алгоритмів оптимізації

Лешик Андрій Вікторович

Тема дипломної роботи: Алгоритми та програмні засоби обробки зображень на основі генетичних алгоритмів оптимізації

Науковий керівник: доц., к.т.н. Чкалов О.В.