Малишев Андрій Ігорович – Протокол REST API в мікроконторолерних системах

Малишев Андрій Ігорович

Тема дипломної роботи: Протокол REST API в мікроконторолерних системах

Науковий керівник: к.т.н. доц. Харченко К.В.