Марков Дмитро Костянтинович – Порівняння алгоритмів оклюзивного виключення

Марков Дмитро Костянтинович

Тема дипломної роботи: Порівняння алгоритмів оклюзивного виключення

Науковий керівник: к.т.н. Безносик О.Ю.