Мельничук Микола Михайлович – Встановлення та налаштування платформи Docker для створення, розгортання і запуску додатків на прикладі Python Flask application

Мельничук Микола Михайлович

Тема дипломної роботи: Встановлення та налаштування платформи Docker для створення, розгортання і запуску додатків на прикладі Python Flask application

Науковий керівник: доцент, к.т.н.. Харченко К.В