Мельничук Микола Михайлович – Клієнт-серверна модель керування мікроконтролерними системами

Мельничук Микола Михайлович

Тема дипломної роботи: Клієнт-серверна модель керування мікроконтролерними системами

Науковий керівник: к.т.н. доц. Харченко К.В.