Мельничук Роман Михайлович (СП) – Підсистема формування маршрутів та потоків завдань для GridAllted

Мельничук Роман Михайлович (СП)

Тема дипломної роботи: Підсистема формування маршрутів та потоків завдань для GridAllted

Науковий керівник: доц. Ладогубець В.В.