Мельничук Сергій Федорович – Методи побудови моделей програмних об’єктів

Мельничук Сергій Федорович

Тема дипломної роботи: Методи побудови моделей програмних об’єктів

Науковий керівник: доц. Гемба О.В.