Молоденков Вадим Петрович – Розробка та впровадження бази методичних посібників на фреймворку

Молоденков Вадим Петрович

Тема дипломної роботи: Розробка та впровадження бази методичних посібників на фреймворку

Науковий керівник: доц. к.т.н Цурін О.П.