Молявко Марія Сергіївна – Застосування МСЕ в системах візуалізації трьохвимірних об’єктів

Молявко Марія Сергіївна

Тема дипломної роботи: Застосування МСЕ в системах візуалізації трьохвимірних об’єктів

Науковий керівник: Доц. Харченко К. В.