Михалько Віталій Геннадійович – Алгоритми та математичні моделі рухомої платформи

Михалько Віталій Геннадійович

Тема дипломної роботи: Алгоритми та математичні моделі рухомої платформи

Науковий керівник: доц., к.т.н. Харченко К.В.