Намінас Владислав Вікторович – Розробка системи збору даних про курси дистанційного навчання та впровадження її у систему “Cloud”

Намінас Владислав Вікторович

Тема дипломної роботи: Розробка системи збору даних про курси дистанційного навчання та впровадження її у систему “Cloud”

Науковий керівник: доц. к.т.н. Цурін О.П.