Підтримка грід-інфраструктури України.

Згідно розпорядження Президії НАН України  № 203  від 21.04.2022 «Про затвердження переліку проектів Програми інформатизації НАН України на  2022 рік.», виконується підтримка та розвиток базового координаційного грід-центру засвідчення сертифікатів користувачів і грід-сайтів національної грід-інфраструктури. 

Для забезпечення безпечного доступу до грід-ресурсів Української грід-інфраструктури (UGrid) і Європейської грід-інфраструктури (EUGrid) створено Центр сертифікації UGridCA, який підтримується ННК «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ  «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

UGridCA це елемент грід-інфраструктури України, що надає послуги видачі, підтримки та верифікації сертифікатів користувачів, вузлів і сервісів грід-сайтів національної грід-інфраструктури згідно з правилами європейської організації EUGridPMA. Сайт UGRID CA розміщено за адресою:  https://ca.ugrid.org/.

Політика видачі сертифікатів Центром UGrid CA регламентується документом Certificate Policy and Certification Practice Statement (CP/CPS) [https://ca.ugrid.org/ca.php]. Інфраструктура безпеки Grid (Grid Security Infrastructure – GSI) забезпечує безпечну роботу в незахищених мережах загального доступу (Інтернет), надаючи такі сервіси, як автентифікація, конфіденційність передачі інформації і єдиний вхід в Grid – систему. Під єдиним входом мається на увазі, що користувачу потрібно лише один раз пройти процедуру автентифікації, а далі система сама поклопочеться про те, щоб автентифікувати його на всіх ресурсах, якими він збирається скористатися. GSI заснована на надійній інфраструктурі криптографії з відкритим ключем (Public Key Infrastructure – PKI). 

У 2022 році видано 80 сертифікатів, з яких сертифікатів користувачів  – 34, хостів – 46, сервісів – 0. На 14.11.2022 р. дійсних сертифікатів –114. Скасованих сертифікатів – 0.

Видано у 2021 році 91 сертифікат, у тому числі: користувачам – 40, хостам – 51. (Г.Д.Кисельов,  С.Г.Стіренко, А.І. Петренко, , О.І.Олєнін, О.П. Роковий).

Цифрова медицина

Спроектовано комунікаційну модель постійного моніторингу стану дихання пацієнта. Враховано слабкі сторони  традиційних синхронних шаблонів оркестрації взаємодії натільних мереж та хмарної компоненти та запропоновано нову λ-архітектуру з викорисанням прикінцевих обчислень. Графова модель обчислень туманних мереж дає можливість розподілити обчислювальні задачі між вузлами системи інтернету речей до передачі даних в хмару. З допомогою імітаційної моделі системи в середовищі AnyLogic було визначено такі недоліки комунікаційної моделі, як витрата обчислювальних та енергетичних ресурсів вузлів туманних обчислень на розсилку службових даних та надлишковий розмір повідомлення в великих розподілених системах (пов’язаний з використанням frontier-search алгоритмів). Використання динамічного набору обраних з використанням методів розподіленого консенсусу вузлів-маршрутизаторів покликано вирішити дану проблему.

Також спроектовано модель машинного навчання для системи постійного моніторингу стану дихання пацієнта. На мобільних обчислювальних пристроях, які напряму з’єднані з сенсорами, кожен смарт-сенсор представляє свої обчислювальні та мережеві потужності як сервіс, що дозволяє аналізувати дані в реальному часі, не передаючи їх попередньо на сервер. Модель було протестовано на вибірці з 8 осіб, і отримано результати, що засвідчують можливість системи визначати тип дихання в реальному часі. Загальна архітектура системи також показала себе такою, що може працювати в реальному часі.

 Перенесення усіх медичних сервісів і додатків у хмару призводить до зменшення капітальних витрат та використання наявних активів, підвищення швидкості та гнучкості розробки та надання нових (диференційованих) сервісів, ефективного управління комунікацію з клієнтами у хмарі. (А.І. Петренко, Письменний, Р.В. Кислий, І.В. Круш, Д.А. Ткаченко, В.Г. Михалько, О.Ю. Безносик, Б.В. Булах)