Натальчук Максим Олегович – Застосування генетичного алгоритму оптимізації для формування розкладу занять

Натальчук Максим Олегович

Тема дипломної роботи: Застосування генетичного алгоритму оптимізації для формування розкладу занять

Науковий керівник: к.т.н., доцент Чкалов О.В.