Науково-дослідна практика магістрів за ОНП

Бази науково-дослідної практики

При проходженні практики студенти виконують завдання, пов’язані з вирішенням науково-дослідних задач у сфері комп’ютерних наук (комп’ютерне моделювання складних процесів та систем, проектування, розробка та супровід інформаційних систем та технологій з використанням сучасних методів, алгоритмів, моделей, технологій обробки даних в інформаційних та комп’ютерних системах та ін.), беруть участь у науково-дослідних, проектних та супроводжувальних роботах. Таким чином, бази для науково-дослідної практики мають відповідати одразу кільком критеріям:

  • наукова спрямованість підприємства чи організації
  • використання сучасних, передових технологій та засобів у сфері комп’ютерних наук
  • наявність кваліфікованих кадрів, що мають досвід вирішення науково-дослідних задач та здатні якісно супроводжувати дослідницьку роботу студентів

Тому серед баз науково-дослідної практики – як наукові та науково-дослідні установи, так і комерційні організації, що працюють в області ІТ, деякі з яких наведено нижче.

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» МОН та НАНУ входить до складу Відділення інформатики НАН України. В рамках ННК «ІПСА» діє ряд наукових відділів, серед яких відділ Математичних методів системного аналізу та відділ Інформаційних ресурсів («Інфорес»). Нині відділ «Інфорес» орієнтований на розроблення теорії та інструментарію сервіс-орієнтованих обчислень для створення і підтримки прикладного програмного забезпечення шляхом композиції і управління окремими сервісами, розроблення та впровадження сервіс-орієнтованої міждисциплінарної науки про сервіси. На базі цього відділу виконувались численні проекти з розвитку грід- та хмарних технологій та інфраструктури прикладних сервісів інженерного чи медичного призначення. Проходження практики на ННК «ІПСА» дозволяє студентам отримати досвід роботи над реальними проблемами в галузі сучасних комп’ютерних наук, зокрема – науки про сервіси та сервіс-орієнтовані обчислення, залучитися до виконання дослідницьких задач в рамках тематики відділу «Інфорес» під керівництвом досвідчених наукових співробітників цього відділу.

ТОВ «Самсунг РнД Інститут Україна» є одним з найвідоміших провідних науково-дослідних центрів у сфері ІТ, які діють у столиці України. Цей R&D центр всесвітньо відомої корпорації «Самсунг» має на своєму рахунку чимало успішних впроваджених досліджень та реалізованих проектів, і давно підтримує співробітництво з провідними технічними закладами вищої освіти, серед яких і КПІ ім. Ігоря Сікорського. Свого часу, викладачі кафедри системного проектування теж залучалися до виконання досліджень у спільній науково-дослідній лабораторії «Самсунг-КПІ». Київський R&D центр «Самсунг» пропонує студентам, що направляються на практику, участь у цікавих та інноваційних дослідженнях та експериментах, які базуються на використанні найсучасніших ІТ-технологій. В процесі дослідницьких робіт студентів супроводжують «ментори» з кола висококваліфікованих спеціалістів центру.

ПП «Діалон» є своєрідним «конструкторським бюро» в галузі ІТ, до спектру науково-дослідних інтересів якого входять: розробка інформаційних систем різного масштабу та призначення (зокрема, інструментарію проектувальних робіт та засобів автоматизації документообігу), а також розробка веб-застосунків й ігрових застосунків та тренажерів. Співробітники організації мають великий досвід виконання науково-дослідних робіт, в минулому співпрацювали з Науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві, де брали активну участь у створенні ряду складних розподілених інформаційних систем. Цей досвід є надзвичайно цінним для студентів під час їх роботи над дисертаційними дослідженнями.