Науменко Тетяна Олександрівна – Дослідження адаптивних технологій контролю знань

Науменко Тетяна Олександрівна

Тема дипломної роботи: Дослідження адаптивних технологій контролю знань

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Кисельов Г. Д.