Неупокоєв Максим Олегович – Застосування workflow-систем для виконання обчислювальних експериментів

Неупокоєв Максим Олегович

Тема дипломної роботи: Застосування workflow-систем для виконання обчислювальних експериментів

Науковий керівник: Асист. Булах Б.В.