Осадчий Дмитро Юрійович – Методи та інструментальні засоби побудови додатків для Apple Watch / iPhone. Auto Layout як засіб побудови графічних та мультимедійних інтерфейсів для WatchOS/iOS його аналіз та практичне використання.

Осадчий Дмитро Юрійович

Тема дипломної роботи: Методи та інструментальні засоби побудови додатків для Apple Watch / iPhone. Auto Layout як засіб побудови графічних та мультимедійних інтерфейсів для WatchOS/iOS його аналіз та практичне використання.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Цурін О.П.