Осіюк Дмитро Васильович – Дослідження методів побудови та супроводження Landing page

Осіюк Дмитро Васильович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів побудови та супроводження Landing page

Науковий керівник: к.т.н., доцент Цурін Олег Пилипович