Османова Тетяна Мунірівна – GRID засоби для вирішення інженерних задач на прикладі системи ROOT

Османова Тетяна Мунірівна

Тема дипломної роботи: GRID засоби для вирішення інженерних задач на прикладі системи ROOT

Науковий керівник: Проф. Петренко А. І.