Овдієнко Інна Сергіївна – Розробка та впровадження автоматизованого заповнення WEB–сайту бази звітів НТУУ “КПІ”

Овдієнко Інна Сергіївна

Тема дипломної роботи: Розробка та впровадження автоматизованого заповнення WEB–сайту бази звітів НТУУ “КПІ”

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.