Петенок Олена Володимирівна – Моделювання еволюції екосистеми на базі рівнянь Вольтерри-Лотки

Петенок Олена Володимирівна

Тема дипломної роботи: Моделювання еволюції екосистеми на базі рівнянь Вольтерри-Лотки

Науковий керівник: доц. к.т.н Булах Б.В.