Петрішенко Сергій Олександрович – Управління потоками подій в режимі реального часу за допомогою інтернету речей

Петрішенко Сергій Олександрович

Тема дипломної роботи: Управління потоками подій в режимі реального часу за допомогою інтернету речей

Науковий керівник: доц. к.т.н. Безносик О.Ю.