Петрішенко Сергій Олександрович – Розробка мобільних застосувань для операційної системи iOS за допомогою мови програмування Swift

Петрішенко Сергій Олександрович

Тема дипломної роботи: Розробка мобільних застосувань для операційної системи iOS за допомогою мови програмування Swift

Науковий керівник: доц., к.т.н., Безносик О. Ю.