Піддубна Ольга Ігорівна – Пошук двумірних монохромних зображень на основі surfалгоритму

Піддубна Ольга Ігорівна

Тема дипломної роботи: Пошук двумірних монохромних зображень на основі surfалгоритму

Науковий керівник: Доц.Корначевський Я.І