Піпіч Артем Андрійович – Виявлення та усунення технічних конфліктів в контекстно-залежних системах

Піпіч Артем Андрійович

Тема дипломної роботи: Виявлення та усунення технічних конфліктів в контекстно-залежних системах

Науковий керівник: доц., к.т.н. Кисельова А.Г.