Попеляєв Денис Павлович – Дослідження і розробка обчислювальної мережі в концепції Інтернет речей з використанням штучних нейронних мереж

Попеляєв Денис Павлович

Тема дипломної роботи: Дослідження і розробка обчислювальної мережі в концепції Інтернет речей з використанням штучних нейронних мереж

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Харченко К.В.