Попеляєв Денис Павлович – Компонування веб-сервісів моделювання, що взаємодіють через механізм подій

Попеляєв Денис Павлович

Тема дипломної роботи: Компонування веб-сервісів моделювання, що взаємодіють через механізм подій

Науковий керівник: доцент, к.т.н., Безносик О.Ю