Попов Олександр Олександрович – Дослідження особливостей паралельного методу Y-∆ перетворювання для побудови макромоделей неелектричних складових МЕМС

Попов Олександр Олександрович

Тема дипломної роботи: Дослідження особливостей паралельного методу Y-∆ перетворювання для побудови макромоделей неелектричних складових МЕМС

Науковий керівник: доц. Ладогубець В. В.