Попова Марина Валеріївна – Застосування методів кластеризації при вирішенні слабо- структурованих задач

Попова Марина Валеріївна

Тема дипломної роботи: Застосування методів кластеризації при вирішенні слабо- структурованих задач

Науковий керівник: к.т.н. Безносик О.Ю.