Проценко Михайло Михайлович – Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків

Проценко Михайло Михайлович

Тема дипломної роботи: Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурін О.П.