Пустовіт Остап Олегович – Дослідження методів безконтактної взаємодії з комп’ютером

Пустовіт Остап Олегович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів безконтактної взаємодії з комп’ютером

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д