Пузирей Максим Олександрович – Включення сайтів наукових журналів у Google Scholar та SCOPUS і засоби отримання відповідних характеристик

Пузирей Максим Олександрович

Тема дипломної роботи: Включення сайтів наукових журналів у Google Scholar та SCOPUS і засоби отримання відповідних характеристик

Науковий керівник: доц. Цурін О.П.