Романчук Романа Іванівна – Дослідження технологій конструювання НRМ-систем

Романчук Романа Іванівна

Тема дипломної роботи: Дослідження технологій конструювання НRМ-систем

Науковий керівник: Доц. Безносик О.Ю.