Романчук Романа Іванівна – Розгортання VOIP в комерційних мережах

Романчук Романа Іванівна

Тема дипломної роботи: Розгортання VOIP в комерційних мережах

Науковий керівник: доц. Кисельов Г.Д.