Романчук Володимир Ігорович – Розробка порталу для якісного перекладу текстів

Романчук Володимир Ігорович

Тема дипломної роботи: Розробка порталу для якісного перекладу текстів

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Корначевський Я.І.