Романенко Андрій Олександрович – Розробка і використання онтологій в мультиагентній платформі JADE

Романенко Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Розробка і використання онтологій в мультиагентній платформі JADE

Науковий керівник: Рогоза В.С.