Рубець Антон Вікторович – Реінжинірінг локальної мережевої інфраструктури в хмарну

Рубець Антон Вікторович

Тема дипломної роботи: Реінжинірінг локальної мережевої інфраструктури в хмарну

Науковий керівник: Кисельов Г.Д.