Рубець Антон Вікторович – Дослідження методів автоматизації задач реконфігурації інфраструктури комп’ютерної мережі

Рубець Антон Вікторович

Тема дипломної роботи: Дослідження методів автоматизації задач реконфігурації інфраструктури комп’ютерної мережі

Науковий керівник: Кисельов Г.Д.