Сарапулов Віктор Сергійович – Eigenfaces алгоритми комп’ютерного зору з використанням OpenCV бібліотеки

Сарапулов Віктор Сергійович

Тема дипломної роботи: Eigenfaces алгоритми комп’ютерного зору з використанням OpenCV бібліотеки

Науковий керівник: доц., к.т.н. Харченко К.В.