Савельєв Юрій Дмитрович – Використання конвуляційних нейронних мереж для генерації структурної моделі обличчя

Савельєв Юрій Дмитрович

Тема дипломної роботи: Використання конвуляційних нейронних мереж для генерації структурної моделі обличчя

Науковий керівник: доц. к.т.н Безносик О.Ю.